Diskusijas–semināra mērķis bija, balstoties uz labajiem piemēriem, diskutēt par publiskās ārtelpas veidošanas principiem un prioritātēm tuvākajā laikā. Diskusijas rezultāti tiks izmantoti tālākā darbā pie reģionālās politikas ieguldījumu virzieniem, plānojot iespēju pašvaldībām saņemt atbalstu publiskās ārtelpas attīstībai ESIF 2020.-2027.gada periodā.