Preses relīze
Pļava

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zālāju īpašniekus līdz 30. jūnijam pieteikt ilggadīgos zālājus sākotnējai novērtēšanai dalībai bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas atbalsta programmā “Ziedu pļavas”.

Zālāju atbalsta pilotprogrammas “Ziedu pļavas” (programma) mērķis ir uzlabot bioloģisko daudzveidību ilggadīgajos zālājos, tiecoties pakāpeniski sasniegt Eiropas Savienības (ES) nozīmes zālāju biotopu kvalitāti. Tā ir izveidota Dabas aizsardzības pārvaldes realizētā projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Zālāju saimnieki, kuri vēlas uzlabot zālāja bioloģisko daudzveidību, aicināti līdz 2022. gada 30. jūnijam pieteikt savu zālājus novērtēšanai, vai tie atbilst programmas mērķiem un nosacījumiem. Pieteikumi aizpildāmi tiešsaistes formā: https://www.daba.gov.lv/lv/form/pieteikums-zalaja-novertesanai

Pieteikt var zālājus (pļavas, ganības), kas atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un līdz šim nav atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem, kā arī to platība nav mazāka par 0,1 hektāru.

Programma veidota, orientējoties uz sasniegto rezultātu – finansiālā atbalsta apmērs būs atkarīgs no zālāja struktūras kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu augu sugu skaita un daudzuma. Programmas ietvaros zemes īpašniekiem būs iespēja saņemt zālāju biotopu eksperta konsultācijas, palīdzot izvēlēties atbilstošākos zālāja apsaimniekošanas pasākumus.

Programmā plānots iekļaut ilggadīgos zālājus vismaz 675 hektāru platībā. Atbalstam pieejamais kopējais finansējums ir 400 000 eiro. Programma norisināsies no 2023. līdz 2026. gadam.

Latvijā bioloģiski vērtīgo zālāju palicis mazāk par 1% no valsts teritorijas. Svarīgi ne tikai saglabāt esošās dabiskās pļavas un ganības, bet veicināt arī pārējo ilggadīgo zālāju dabiskošanos.

Programmu projekta LIFE-IP LatViaNature partnerībā izstrādājusi Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Latvijas Universitāte.

Detalizēta informācija par programmas norisi, dalību un kritērijiem pieejama projekta mājaslapā: https://latvianature.daba.gov.lv/zalaju-pilotprogramma/.

 

Plašāka informācija:
Vita Krieviņa,
Dabas aizsardzības pārvaldes
LIFE-IP LatViaNature
Komunikācijas vadītāja
+371 29160721
vita.krievina@daba.gov.lv
Latvianature.daba.gov.lv