Ministre Inga Bērziņa

Šodien, 7.maijā, Ministru kabinetā izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto likumprojektu, valdība atbalstīja lēmumu par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanu. Valdība pieņēma arī grozījumus “Pašvaldības domes vēlēšanu likumā” attiecībā uz pagaidu administrācijas iecelšanas un jaunu domes vēlēšanu rīkošanas termiņiem. Gala lēmums ir jāpieņem Saeimai.  

Ministre Inga Bērziņa: “Rēzeknes gadījumā ir pieļauti apzināti un nopietni pārkāpumi, kas skar pašvaldības budžeta plānošanu un izpildi. Šādi pārkāpumi nav pieļaujami un tāpēc ir izstrādāts Rēzeknes domes atlaišanas likumprojekts, kas tiks iesniegts izskatīšanai Saeimā.” 

VARAM ir konstatējusi, ka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome ir apzināti veikusi prettiesiskas darbības jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības 2023. un 2024. gada budžeta izstrādi un pieņemšanu. Papildus konstatētām prettiesiskām darbībām, domes deputāti ir demonstrējuši apzinātu bezdarbību ar mērķi panākt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanu. Vienlaikus Pašvaldības dome neizrādīja konstruktīvu sadarbību, nepildot vai tikai daļēji pildot stabilizācijas komisijas norādījumus. Līdz ar to ministrija nav guvusi pārliecību, ka pašvaldības finanšu situācija pie esošās domes varētu mainīties, kā vienīgo risinājumu redzot domes atlaišanu un pagaidu administrācijas iecelšanu. 

Valdība ir lēmusi par domes atlaišanu, pamatojoties uz Pašvaldību likumu 70. panta pirmās daļas 1. punktu, jo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome atkārtoti nav pildījusi Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu “Par pašvaldību budžetiem” un Pašvaldību likumu, kā arī pieļāvusi savā darbībā būtiskus minēto normatīvo aktu pārkāpumus. 

Lēmums paredz iecelt pagaidu administrāciju, kuras sastāvā būs Guna Puce, Iveta Mietule un Jānis Belkovskis. Administrācijas sastāvs izvēlēts, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi darbā valsts pārvaldē, reputāciju un izglītību, lai nodrošinātu pagaidu administrācijas spēju efektīvi darboties un risināt pašvaldību darbībā nepieciešamo stratēģisko un operatīvo uzdevumu izpildi. Pagaidu administrācija, Saeimā gūstot atbalstu, strādās līdz nākamajās pašvaldību domes vēlēšanās 2025. gadā ievēlētās domes pirmajai sēdei.

Tāpat šodien valdība ir apstiprinājusi grozījumus “Pašvaldības domes vēlēšanu likumā”, nodrošinot elastīgāku tiesisko kārtību turpmākai domes funkciju izpildes nodrošināšanai pēc domes atlaišanas. Proti, likumprojekts paredz Saeimai iespēju izvērtēt, kāds risinājums nodrošinātu efektīvāku pašvaldības darbu - iecelt pagaidu administrāciju vai rīkot jaunas domes vēlēšanas – arī gadījumā, kad līdz kārtējām pašvaldību vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 24 mēneši, bet vairāk par deviņiem mēnešiem. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domes funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā dome.