Pašvaldības Kompensācijas
Bukaišu tautas nams pēc vētras

Šodien, 10.oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto rīkojuma projektu, kas paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt VARAM finansējumu 2023. gada 7.augusta dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanai pašvaldībās 4 063 587 eiro apmērā.

Ministre Inga Bērziņa: “Pēc VARAM ierosinājuma valdība pieņēmusi atbildīgu lēmumu par finansējuma piešķiršanu, kas sniegs nepieciešamo atbalstu iedzīvotājiem vētras radīto postījumu novēršanai. Šādā veidā pašvaldībām tiks kompensēti izdevumi, kas jau novirzīti iedzīvotāju vajadzībām - mājokļu atjaunošanai, atkritumu apsaimniekošanai un pašvaldību infrastruktūras objektiem. Paldies pašvaldību darbiniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem par saliedētu, atbildīgu un operatīvu rīcību vētras seku novēršanā.”

VARAM piešķirs pašvaldībām finanšu līdzekļus par pašvaldību infrastruktūras objektiem nodarītajiem postījumiem kopumā 1 230 912 eiro apjomā, par atkritumu apsaimniekošanu – 584 120 eiro, par atbalstu krīzes situācijā un mājokļu atjaunošanai – 2 248 555 eiro.

Pašvaldības minēto finansējumu saņems šādā dalījumā: Dobeles novada pašvaldībai - 2 454 157 eiro; Augšdaugavas novada pašvaldībai - 1 360 467 eiro; Tukuma novada pašvaldībai - 173 339 eiro; Madonas novada pašvaldībai - 33 980 eiro; Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai - 17 847 eiro; Jelgavas novada pašvaldībai - 15 418 eiro; Limbažu novada pašvaldībai - 4 581 eiro; Smiltenes novada pašvaldībai - 3 798 eiro.

Ņemot vērā, ka Dobeles un Augšdaugavas novadā vētras radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 2% no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, tad minētajām pašvaldībām ir samazināta līdzfinansējuma likme. Abām pašvaldībām paredzēts 0% pašvaldības līdzfinansējums (paredzēto 30% vietā) ar pašvaldību infrastruktūras objektiem nodarītajiem postījumiem un atkritumu apsaimniekošanu un 10% līdzfinansējums (paredzēto 50% vietā) par  atbalstu krīzes situācijā un mājokļu atjaunošanai.

Kā ziņots iepriekš, š.g. 7. augustā Latvijā plosījās negaiss ar stiprām vēja brāzmām, vietām arī lietusgāzēm un lielgraudu krusu. Sākotnēji negaiss skāra Kurzemi un valsts centrālo daļu, īpaši smagus postījumus nesot Dobeles novadā, vakarā skarot arī Latvijas austrumu daļu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdza pašvaldības sadarbībā ar saviem iedzīvotājiem apzināt zaudējumus savā teritorijā un nepieciešamā darba apjomus, lai novērstu vētras radītās sekas. Informācijas pieprasījums tika izsūtīts ar mērķi, lai iegūtu vispārīgu informāciju, kas palīdzētu valdībai nākt klajā ar atbalsta pasākumu plānu vētras radīto seku mazināšanai un pašvaldības varētu vērsties ministrijā ar līdzekļu pieprasījumu par vētras radīto zaudējumu izdevumu segšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem*.  Ņemot vērā, ka vētras laikā radītie postījumi starp pašvaldībām ievērojami atšķīrās, kas ietekmēja arī pašvaldību iespējas apsekot visus vētras skartos objektus, veikt bojājumu fotofiksācijas un sagatavot nepieciešamos lēmumus, pašvaldības pieprasījumus par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta vētras radīto zaudējumu novēršanai var iesniegt divās daļās – pirmo daļu varēja iesniegt līdz š.g. 8. septembrim un pamatojoties uz šiem pieprasījumiem sagatavots augstāk minētais dokuments par līdzekļu piešķiršanu, savukārt otro daļu var iesniegt līdz š.g. 13. oktobrim un par šiem pieprasījumiem VARAM vērsīsies valdībā ar līdzekļu pieprasījumu novembrī.

* 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.