projekts

Rīga, 2022. gada 9. decembrī –  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pašvaldību atbalsta programmā valsts aizdevumu saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai šajā gadā atbalstīti 197 investīciju projekti par kopējo finansējumu 85  milj. eiro, valsts aizdevumi 69 milj. eiro apmērā. 

Visvairāk investīcijas pašvaldības šajā gadā izvēlējušās piesaistīt transporta infrastruktūras attīstībai (ielu un ceļu pārbūvē) un higiēnas prasību nodrošināšanai izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru ēkās un to teritorijās. Šajā jomā realizēti 156 projekti par 39 milj. eiro. 

Tāpat realizētas astoņas vispārējās izglītības iestāžu ēku pārbūves vai jaunas ēkas būvniecības projekti, kur kopējais aizdevuma apmērs ir 11 milj, eiro, savukārt desmit pašvaldību ēkas pielāgotas pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, pielāgošanā ieguldot 3 milj.eiro.  

Pašvaldības izmantojušas iespēju un izstrādājušas būvprojektus, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības vai no citiem finanšu līdzekļiem, kopumā šogad izstrādāti pieci projekti no četrām pašvaldībām, kur kopējais aizdevumu apmērs ir 1milj, eiro. Tāpat trīs pašvaldības piesaistījušas investīcijas, lai vēl 2022. gadā pabeigtu četru uzsākto valsts budžeta aizdevumu projektu īstenošanu, aizdevuma apmērs 636 tūkstoši eiro. 

Pašvaldības izmantojušas iespēju arī kompensēt pēc būvniecības sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas Federācijas īstenoto karu Ukrainā. Šai jomā īstenoti astoņi projekti, kopējais aizdevuma apmērs 1 milj. eiro. Tāpat pašvaldības piesaistījušas investīcijas, lai būvētu vai pārbūvētu tiltus, pārvadus un estakādes , šogad īstenoti divi projekti par kopējo aizdevumu 12 milj. eiro , kā arī īstenots viens ēku energoefektivitātes projekts par kopējo aizdevumu 247 tūkstoši eiro apmērā.  

Tāpat investīcijas piesaistītas meliorāciju sistēmu atjaunošanā, atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem, lai savu nekustamo īpašumu pievienotu centralizētajiem kanalizācijas ūdensapgādes tīkliem, jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībā, kopumā šajās jomās aizdevuma apmērs 912tūkstoši eiro.  

Pagājušajā, 2021. gadā, finansējuma saņemšanai tika atbalstīti 303 pašvaldību investīciju projekti par kopējo summu 142,19 milj. eiro. Savukārt 2020. gadā tika atbalstīti 307 pašvaldību investīciju projekti par kopējo summu 135 milj. eiro apmērā.  Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties šeit. 

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM kopš 2020.gada īsteno atbalsta programmu pašvaldībām. Ministrija 2022. gadā paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās pašvaldības īpašumā esošajās ēkās  jaudas, kā arī papildu atbalsts transporta infrastruktūra, ja tā tiek veidota pie mobilitātes punktiem, kā arī, ja tiek attīstīta kopā ar uzlādes infrastruktūru bezemisiju transportlīdzekļiem (ar elektroenerģiju  darbināmam ).