NFI projekts
logo

2016. gada 18. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes noslēguma semināru.

Piekrastes plānojuma noslēguma seminārs notiks 2016.gada 18. februārī no plkst. 14:00 līdz 16:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25, 409. telpā, Rīgā.

Seminārā fokusēsimies uz Piekrastes plānojuma izstrādes secinājumiem, praktiskajiem rezultātiem un turpmākajām rīcībām. Semināra darba kārtības projekts ir pieejams šeit.

Piekrastes plānojuma izstrāde uzsākta 2014. gada novembrī, iesaistot Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībniekus, ar piekrastes attīstību saistītu valsts uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un plašu ekspertu loku. Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu un tā teritoriju atrodama šeit.

Piekrastes plānojuma projekta izstrāde un semināra norise finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24NFIINP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.