Preses relīze E-adrese Dari digitāli
e-adrese

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) programmas “Dari digitāli” ietvaros atgādina, ka visām juridiskām personām no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana būs obligāta, un aicina neatlikt tās izveidi uz pēdējo brīdi.

E-adrese juridiskām personām – komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, nevalstiskajām organizācijām - nodrošina ne tikai iespēju jebkurā laikā un vietā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, bet arī pieteikt virkni dažādu pakalpojumu, reģistrēt uzņēmumu, pieprasīt un saņemt saimnieciskajai darbībai nepieciešamās licences un atļaujas, nosūtīt iesniegumus un rēķinus, veikt darījumus, saņemt iestāžu lēmumu izrakstus, saņemt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli un īstenot citas ar nekustamo īpašumu saistītas darbības utt.

“Kā liecina VARAM aptaujas rezultāti 20 Latvijas pašvaldībās, starp vislielākajiem ieguvumiem saziņā ar uzņēmējiem, izmantojot e-adresi, min dokumentu aprites ātrumu, finansiālo ieguvumu jeb ietaupījumu uz pasta izdevumu rēķina, sūtījumu piegādes drošību, vieglāku saziņas izsekošanu un pārliecību, ka dokuments ir sasniedzis īsto adresātu. Tieši šie paši ieguvumi ir attiecināmi arī uz komersantiem un citām juridiskām personām, kuriem saziņa ar pašvaldību, izmantojot e-adresi, kļūst daudz ātrāka, ērtāka un drošāka. Personas dati, komercnoslēpums un cita sensitīva informācija tiek labāk aizsargāta pret ļaunprātīgām trešo personu darbībām. Turklāt e-adrese ir ilgtspējīgs un videi draudzīgs risinājums, jo nav jāšķērdē dabas resursi papīra ražošanai, apdrukai, iepakošanai un transportēšanai,” stāsta VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

“Mūsu ikdiena ir balstīta uz ciešu sadarbību ar klientiem, starp kuriem ir valsts pārvaldes iestādes. E-adreses lietošana ir būtiski paātrinājusi saziņu ar klientiem valsts sektorā un ļauj pārsūtīt sensitīvu informāciju bez bažām, ka tā varētu sasniegt nepareizu adresātu. Šis risinājums mūsu uzņēmumā ir atvieglojis virkni dažādu procesu, bet pats būtiskākais, ko novērtējam, ir datu apmaiņas drošība,” pauž Andis Gulbis uzņēmuma “Unifiedpost Group” digitālo produktu attīstības vadītājs.

Juridiskas personas e-adresi var izveidot divējādi atkarībā no uzņēmuma dokumentu aprites apjoma -  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv vai integrējot risinājumu sava uzņēmuma dokumentu vadības vai biznesa sistēmā. Būtiski uzsvērt - lai izveidotu e-adresi - nav obligāti nepieciešama eID karte. E-adresi var izveidot arī ar eParaksts mobile. Detalizēta informācija par e-adreses izveidi pieejama https://latvija.lv/BUJEadrese un https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/ .
 

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Plašāka informācija pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē https://mana.latvija.lv/.

Logo ansamblis

Programma “Dari digitāli” ir saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” finansējumu.