Preses relīze Interreg
Ilustratīvs attēls

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - programma) 2. projektu konkursā no 2023. gada 4. septembra līdz 2024. gada 4. janvārim.

Otrā projektu konkursa mērķis ir rast ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, inovatīvas uzņēmējdarbības, vides un tūrisma jomā. Šīs tēmas ietilpst četrās prioritātēs, kuras atbalsta Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu. Kopējais projektiem pieejamais ERAF budžets laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 26 044 980 eiro, kas tiek saskaņots ar publisko un privāto līdzfinansējumu.

Projektus iespējams pieteikt 4 prioritātēs:

1.Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība

Prioritātes mērķis ir uzlabot un nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus, novēršot šķēršļus ar izmēģinājuma pasākumu palīdzību, kuri iekļaus pārrobežu sadarbības veicināšanu pašvaldību līmenī, pakalpojumu uzlabošanu pierobežas teritorijās un attiecīgo organizāciju kapacitātes attīstību. Galvenā uzmanība tiks pievērsta prasmju apmaiņai starp kopienām. Kopējais pieejamais ERAF atbalsts: 2 216 224 eiro.

2. Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi

Prioritāte ir vērsta uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu, kā arī sadarbības veicināšanu starp pētniecības iestādēm, MVU un valsts sektoru, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un inovāciju izveidi. Rezultātā tiktu arī nostiprināts starptautisko inovāciju tīkls un atbalstīta internacionalizācija. Kopējais pieejamais ERAF atbalsts: 3 013 514 eiro.

3.Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija

Šī prioritāte ir vērsta uz dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras veicināšanu. Prioritāte visvairāk attiecas uz pilsētvidi, kurā tiktu samazināts piesārņojums, novēršot atkritumu rašanos pierobežas zonās. Šim nolūkam tiktu izstrādātas novatoriskas un ilgtspējīgas stratēģijas. Kopējais pieejamais ERAF atbalsts: 7 754 308 eiro.

4. Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze

Prioritāte ir vērsta uz kultūras un ilgtspējīga tūrisma lomas palielināšanu ekonomikas attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajā inovācijā. Kopīgi tiktu attīstīti ilgtspējīgi un pieejami tūrisma produkti, pamatojoties uz programmas teritorijas daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu. Kopējais pieejamais ERAF atbalsts: 2 392 105 eiro.

Programmas rokasgrāmata: https://estlat.eu/en/for-applicants/documents

Rokasgrāmatā tiek sniegti norādījumi par pieteikuma sagatavošanas procesu, kā arī par projekta īstenošanu, uzraudzību, ziņošanu un noslēgšanu. Programmas rokasgrāmata ir galvenais ceļvedis pretendentiem un projekta partneriem.

Projektus pieteikšana elektroniski caur JEMS portālu: https://jems.estlat.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas JEMS:

Lai uzzinātu vairāk par projektu konkursu, reģistrējieties virtuālajam Informācijas semināram, kas notiks 2023. gada 14. septembrī. Semināru rīko Apvienotais sekretariāts, un semināra mērķis ir iepazīstināt pretendentus ar programmas prioritātēm, izskaidrot prasības/noteikumus un norises kārtību, kā arī projekta iesnieguma iesniegšana, izmantojot JEMS.

Reģistrējies šeit līdz 11. septembrim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvBBbR4ifwIRNqtP_E090npxvrrL7EmSIP54xYHUesy9fpKQ/viewform

Seminārs notiks angļu valodā. Zoom saite uz pasākumu tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dažas dienas pirms semināra.

Kontakti

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit  https://estlat.eu/en/contact

Inese Nikopensius (konsultē arī latviešu valodā)
Tālr. +372 6631874, mob.tālr. +372 5068805
E-pasts: 
inese.nikopensius@estlat.eu

Janika Friedenthal (konsultē angļu valodā)
Tālr. +372 6631871, mob.tālr. +372 53480877

E-pasts: janika.friedenthal@estlat.eu 

Laura Jessop (konsultē arī latviešu valodā)
Tālr.+372 55691070
E-pasts:
 laura.jessop@estlat.eu

 

Informācijas avots: https://estlat.eu/en/news/second-call-virtual-information-seminar-14-september-2023-register