Ilustratīvs attēls par vides tēmu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šī gada 7. decembrī organizēs klātienes semināru par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriju piemērošanu būvdarbu iepirkumos. Semināru varēs noskatīties arī tiešsaistē un pieslēguma saite tiks nosūtīta vienu dienu pirms pasākuma.

Seminārā uzstāsies eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Latvijas būvniecības padomes, Ogres novada pašvaldības, Ilgtspējīgas būvniecības padomes, SIA CMB, diskutējot par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju tvērumu būvdarbu iepirkumos.

Seminārs notiks 7. decembrī plkst. 10.00–15.00 Ogres centrālajā bibliotēkā, vietu skaits ir ierobežots, tāpēc, lūgums iepriekš reģistrēties: https://www.mittoevents.com/zip-seminars-2022/registracija

Izvērtējot ZPI finansiālo īpatsvaru pēc iepirkumu skaita (preces, pakalpojumi, būvdarbi), iepirkumos, kas veikti Publisko iepirkumu likuma ietvarā 2021.gadā, iepirkumu skaits ar norādi par ZPI piemērošanu būvdarbos ir bijis 20,8%, savukārt finansiālā izteiksmē tas veido 46,6% īpatsvaru vai 703 milj. euro. Pieaugoša tendence zaļā iepirkuma arvien plašākā pielietojumā būvniecības sektorā vērojama kopš 2017. gada. Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (MK not. Nr.353) nosaka, ka ZPI piemērošana būvdarbiem ir brīvprātīga. Taču ņemot vērā būvniecības nozares ilgtspējīgas attīstības tendences, kā arī to, ka būvniecības iepirkumi veido ļoti lielu ZPI apjomu, ir sagatavoti un tiek saskaņoti grozījumi MK not. Nr. 353 , nosakot minimāli obligāti piemērojamos ZPI kritērijus būvdarbu iepirkumos. ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem, kas samazina ietekmi uz vidi, veicina sociālus uzlabojumus un panāk ietaupījumus budžetā. Latvijā publiskais iepirkums veido 14% no iekšzemes kopprodukta. ZPI ir viens no Eiropas Savienības vides, klimata un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās, kļūst prioritārs uzdevums arī Latvijā.

2021.gadā ZPI īpatsvars  sasniedza 28,4% finansiālā izteiksmē veidojot 1 145 milj. euro no Publisko iepirkuma likuma kopējās līgumcenu summas 4 034 miljoni euro. 2021. gadā ZPI procedūru skaits sasniedz 14,4% no kopējā iepirkumu procedūru skaita.

Plašāka informācija VARAM mājas lapā https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu: zpi@varam.gov.lv