NFI projekts
logo

2015. gada 3. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Saulkrastos.

Publiskā apspriešana notiks Raiņa ielā 8, Saulkrastu novada domē, Saulkrastos. Pasākuma sākums plkst. 16:00.

Tajā plānots pārrunāt piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstību, koncentrējot attīstību noteiktās vietās un veidojot labākus savienojumus starp tām. Tāpat notiks diskusija par jaunu savienojumu radīšanu, starptautisku velomaršrutu un gājēju ceļu attīstīšanu. Ar mērķi līdzsvarot ekonomisko attīstību un vides aizsardzību, kā arī domājot par iespējām vienota tūrisma piedāvājuma izveidei un vietu attīstības potenciāla izmantošanu piekrastē, plānots diskutēt par 55 attīstāmajām vietām piekrastē.

Atgādinām, ka VARAM no 2015.gada 16. oktobra līdz 25. novembrim ir uzsākusi Piekrastes plānojuma publisko apspriešanu.

Ikvienam ir iespēja līdzdarboties plānojuma pilnveidē, sūtot priekšlikumus. Sīkāka informācija par publisko apspriešanu VARAM tīmekļa vietnē sadaļā „Sabiedrības līdzdalība – Sabiedriskās apspriešanas” un projekta mājaslapā http://www.grupa93.lv/piekraste/. Tāpat var sazināties ar VARAM pārstāvi Mārtiņu Grelu, e-pasts martins.grels@varam.gov.lv, tālr. 66016733, vai konsultantu uzņēmuma SIA Grupa93 pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts - sarmite@grupa93.lv, mob. tālr. 29171134.

Piekrastes plānojuma izstrāde tika uzsākta pirms nepilna gada, iesaistot plašu ekspertu loku, piemēram, teritorijas attīstības plānošanas, ģeogrāfisko informācijas sistēmu, sociālekonomisko procesu, tūrisma attīstības un vides ekspertus, Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībniekus, ar piekrastes attīstību saistītu valsts uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus. Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu un tā teritoriju atrodama šeit.

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes tiek finansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24NFIINP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.+371 67026418
E-pasts prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv