COVID-19 Preses relīze
Celiņš

2022.gada 4. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu vēl 20 pašvaldību investīciju projektiem.

Kopumā šajā kārtā tika izvērtēti 24 projekti no 17 pašvaldībām un atbalstīti 20 investīciju projekti, kuru kopējais finansējums ir 18 953 773,53 eiro, savukārt aizņēmuma apmērs – 14 531 274,82 eiro. Šajā kārtā atbalstu gūs Jūrmalas, Rīgas, Rēzeknes, Ventspils valstspilsētu pašvaldības un Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Cēsu, Ķekavas, Ludzas, Siguldas, Preiļu, Ogres, Ropažu, Saldus, Talsu novada pašvaldības.

Lielākie līdzekļi – 4 504 501, 73 eiro,  tiks ieguldīti transporta infrastruktūrā – ielu un ceļu pārbūvē, viens projekts pieteikts tilta pārbūvei un lai nodrošinātu higiēnas prasības izglītības iestādēs un SAC ēkās un to teritorijās īstenošanai apstiprināti trīs projekti par 667 430,25 eiro. Pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošana, lai nodrošinātu un uzlabotu pašvaldību autonomo funkciju izpildi - 2 projekti no 2 pašvaldībām par aizdevuma summu 462 628,49 eiro. 8 521 452,83 eiro finansējums tiks ieguldīts vispārējās izglītības iestādes ēku pārbūvei – 4 projekti no 4 pašvaldībām.

Ar atbalstītiem pašvaldību investīciju projektiem var iepazīties šeit.

Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM 2020.gadā uzsāka aizdevuma programmu pašvaldībām. 2021. gadā paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai, būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem. Tāpat, lai mazinātu Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas prasībām. Savukārt 2022.gadā aizdevuma programma papildināta ar iespēju saņemt aizdevumu atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai, 5G infrastruktūras attīstībai un vispārējās izglītības iestādes ēkas pārbūvei vai jaunas ēkas būvniecībai.

 


Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Tālr. 20200305; 67026533,  
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv