COVID-19 Preses relīze

2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto rīkojuma projektu par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 54 pašvaldību investīciju projektiem. 

Kopumā šajā vērtēšanas kārtā tika izvērtēti 75 projekti no 22 pašvaldībām un atbalstīti 54 investīciju projekti, kuru kopējais finansējums ir 14 438 653,17 eiro, aizņēmuma apmērs – 11 854 781,31 eiro. Projektus īstenos Ventspils, Ogres, Bauskas, Aizkraukles, Varakļānu, Siguldas, Valmieras, Dobeles, Ropažu, Tukuma, Madonas, Augšdaugavas, Mārupes novadu pašvaldības, kā arī Jelgavas un Rīgas valstspilsētu pašvaldības. 

Līdzekļi tiks ieguldīti transporta infrastruktūras būvniecībā vai pārbūvē, higiēnas prasību nodrošināšanā izglītības iestāžu ēkās un to teritorijās, pašvaldības īpašumā esošo ēku vai to daļu pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildei un jau uzsākto valsts budžeta aizdevumu investīciju projektos, kuros tiek veikti būvdarbi.  

Ar atbalstītiem pašvaldību investīciju projekti var iepazīties šeit

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM 2021. gadā paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem. Tāpat, lai mazinātu Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas prasībām.