Preses relīze Publiskie pasākumi
LAMPA

Cēsis, 2023.gada 9. jūnijā –  Cēsīs, Sarunu festivālā “LAMPA” uz “Reģionu skatuves” izskanēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un “British Council” pārstāvniecības Latvijā veidotā diskusija “Jaunais Pašvaldību likums un iedzīvotāju interešu pārstāvniecība”. 

Diskusiju atklāja ministrs Māris Sprindžuks, kurš pastāstīja par jauno Pašvaldību likumu un iedzīvotajiem pieejamajiem mehānismiem, kā piemēram, iedzīvotāju padomes, lai varētu līdzdarboties savas administratīvās teritorijas attīstības veicināšanā. 

Ministrs Māris Sprindžuks: “Pašvaldību deputātiem ir nepieciešams dzirdēt un ieklausīties savas administratīvās teritorijas iedzīvotājos. Jaunais Pašvaldību likums sniedz iespējas iedzīvotājiem izteikt viedokli, tik sadzirdētiem un rast zelta vidusceļu ar pašvaldību vadības un iedzīvotāju interesēm. Tas ir likums, kas gan raksturo demokrātijas pamatprincipus, gan stiprina to. Tikai strādājot vienotā komandā var veicināt savas administratīvās teritorijas attīstību un vienlaikus veicināt mūsu Latvijas reģionālo un ekonomisko attīstību.”  

Viedoklis diskusijā bija arī aktīviem klātienes skatītājiem, kuri dalījās pieredzē ar savas administratīvās teritorijas pilnveidošanu un darbību iedzīvotāju padomēs. Viņiem piekrita un viņus papildināja diskusijas dalībnieki – Ādažu novada apkaimju biedrības valdes priekšsedētājs Ģirts Dubkēvičs, Viļānu pilsētas Iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Vija Piziča un Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs – Juris Dombrovskis, kuri savās runās norādīja uz jaunā Pašvaldību likuma dotajām iespējām – būt sadzirdētiem. Tāpat norādīja, ka padomes darbs ir ļoti nozīmīgs pilsētvides uzlabošanā. 

Savukārt diskusijas sadarbības partneri, “British Council” pārstāvniecība Latvijā, diskusijā runāja par nepieciešamību veicināt pilsonisko aktivitāti, norādot, ka pārstāvniecība jau astoto gadu Latvijā īsteno programmu sabiedrības saliedētības un pilsoniskās līdzdalības veicināšanai “People to People Cultural Engagement”.  

“British Council” pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva: “Lai līdzdalības rīki, to skaitā iedzīvotāju padomes, efektīvi darbotos praksē, tajos ir būtiski turpināt ieguldīt arī pēc izveides. Pašvaldību atbalsts ir īpaši svarīgs sākumposmā, sekmējot pārdomātu iedzīvotāju padomju izveidi. Pēc tam ir nozīmīgi turpināt ieguldīt komunikācijā ar iedzīvotājiem, veicināt izpratni par pašvaldības darbu, organizēt regulāras tikšanās un sniegt atgriezenisko saiti par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem." 

Iedzīvotāju iesaiste ir būtiska un nozīmīga – tā ir tēze, kas diskusijas laikā izskanēja nepārtraukti. Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka norādīja, ka izaicinājumus rada tas, ka pašvaldību darbinieki nevar būt klātesoši katrā ciemā, līdz ar to pašu iedzīvotāju līdzdalība veicina administratīvās teritorijas izaugsmi. Tāpat diskusijā apsprieda Valsts kontroles neseno revīziju par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību darbā, ko komentēja Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins. Dalībnieki bija vienisprāt – iedzīvotāju līdzdalības instrumenti nav panaceja, bet tās ir iespējas līdzdarboties un līdzatbildīgi iesaistīties savas vietvaras lēmumos.  

Diskusijā piedalījās ministrs Māris Sprindžuks, ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša, “British Council” pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva, Valsts Kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Kapitāla tirgus eksperts un Ādažu novada apkaimju biedrības valdes priekššedētājs Ģirts Dubkēvičs, Viļānu pilsētas Iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Vija Piziča un Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs – Juris Dombrovskis.  

Jaunais Pašvaldību likums stājies spēkā 2023.gada 1. janvārī un aizstāj novecojušo, 1994. gadā pieņemto likumu “Par pašvaldībām” un nosaka pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras, sadarbību starp pašvaldībām un ar valsts institūcijām. Likums paredz nodrošināt arī vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību pašvaldībās, izveidojot konsultatīvas institūcijas.  Šajā kontekstā jāmin arī līdzdalības budžets, kā viens no sabiedrības iesaistes instrumentiem.