Pašvaldības Preses relīzes
Ceļu būves darbi

Šodien Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais MK rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, piešķirot valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas izvērtēti projektu pieteikumu septītajā kārtā.

Kopumā atbalstīti ir 27 investīciju projekti 11 pašvaldībās, kopējais finansējums  25 901 817,68 Eiro, aizņēmuma apmērs – 21 879 481,34 Eiro. Projekti tiks īstenoti Tukuma, Cēsu, Rēzeknes, Ropažu, Balvu, Jēkabpils, Ādažu, Ventspils un Krāslavas novados, kā arī valstspilsētās – Rīgā un Jelgavā.

  • Pēc apstiprināto projektu skaita populārākais aizdevumu mērķis šajā kārtā - higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbalstīti 12 projekti Rīgas pilsētāar aizdevumu 1 352 100,95 Eiro
  • Ar mērķi tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecībai vai pārbūvei – atbalstīti 2 projekti ar 16 260 194,00 Eiro aizdevumu - tilta izbūvei pār Platones upi Jelgavā un Brasas tilta atjaunošanai un pārbūvei Rīgā.
  • Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai   atbalstīti 11 projekti no 8 pašvaldībām (aizdevums 3 896 199,38 Eiro).
  • Ar mērķi ēku vai tās daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai – atbalstīta jaunrades nama “JUNDA” struktūrvienības “LEDIŅI” pārbūve un labiekārtošana Jelgavā (aizdevums 165 287,01 Eiro).
  • Bet būvprojektu izstrāde projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu vai citiem finanšu līdzekļiem – atbalstīta būvprojekta izstrāde pirmsskolas izglītības iestādei Ropažu novadā (aizdevums 205 700,00 Eiro).

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM šogad paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem, kā arī pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai. Tāpat, lai mazinātu Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas prasībām.

Arī septītajā kārtā svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība – projekti būs jāpabeidz līdz 2022. gada beigām. Investīciju projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam, šogad pašvaldības investīciju projektu pieteikumus var iesniegt  ne vēlāk kā līdz šī gada 1. novembrim, kas būs 2021. gada pēdējā investīciju projektu iesniegšanas kārta. Piesakoties valsts aizdevuma saņemšanai, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.

Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties šeit.