Preses relīze VARAM reorganizācija
VARAM plāksne

Šodien, 1.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārdēvēta par Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.  

Ministrijas nosaukums tika mainīts, ņemot vērā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)  un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) reorganizāciju.  

Valdība rīcības plāna ietvaros ir apņēmusies panākt Latvijas saistību izpildi klimata un enerģētikas, vides aizsardzības un dabas resursu pārvaldības mērķu sasniegšanā. Atjaunot dabas resursus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un saglabātu Latvijas dabas vērtības un bioloģisko daudzveidību arī nākamajām paaudzēm.  Minētā uzdevuma ietvaros, cita starpā līdz 2024.gada 30.jūnijam jāveic vides aizsardzības politikas jomas, izņemot dabas aizsardzības, un ar to saistīto funkciju un attiecīgā personāla, tiesību, saistību, mantas un budžeta programmu pārcelšanu no VARAM uz KEM. 

Jaunais nosaukums – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija – atspoguļo iestādes digitālās transformācijas jomas kompetenci. Ministrijas nosaukums ir svarīgs elements, kas atspoguļo valsts vai valdības prioritātes un virzienus. Šodienas digitālajā laikmetā digitālā transformācija ir kļuvusi par būtisku jautājumu visās valsts jomās. No ekonomikas un izglītības līdz veselības aprūpei un valsts pārvaldes pakalpojumiem, digitālās tehnoloģijas ietekmē un veido mūsu ikdienu. Turklāt pēc VARAM un KEM reorganizācijas, VARAM būs vadošā valsts pārvaldes iestāde tādās jomās kā dabas aizsardzība, reģionālā attīstība, pašvaldību attīstība un pārraudzība, teritorijas attīstības plānošana un zemes pārvaldība, valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldība, informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas attīstības plānošana, koordinācija un pārvaldība, kā arī valsts pārvaldes digitālo tehnoloģiju pārvaldība.   

Ministrijas nosaukuma "Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija" izvēle ir gan pamatota, gan vērtīga. Vārds "viedā" ir cieši saistīts ar digitālo transformāciju, simbolizējot tehnoloģisko progresu un inovācijas. Apzīmējums atspoguļo ar digitālo tehnoloģiju aprīkotu vidi, kā arī pāreju uz savienotām, efektīvām un uz nākotni vērstām sistēmām un infrastruktūru, kas pilnveido sabiedrības sadzīvi un uzņēmējdarbību.  

Jaunā ministrijas nosaukuma izvēle ir gan simboliska, gan arī praktiska, norādot uz ministrijas uzdevumu - veicināt valsts digitālo attīstību un nodrošināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem digitālajā vidē. 

Ievērojot to, ka reorganizācijas ietvaros tika nodalītas dabas un vides aizsardzības jomas, un nodrošinot, ka dabas aizsardzība saņemtu specifisku uzmanību un līdzekļus dabas resursu saglabāšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija tika noteikta kā vadošā valsts pārvaldes iestāde dabas aizsardzības jomā. Savukārt KEM tika noteikta kā vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības jomā. 

VARAM plāksne