Preses relīze Vides aizsardzība
tekstils

Rīga, 2024. gada 11. jūnijā – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem" ar ko noteiks prasības ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem, tai skaitā attiecībā uz nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts vides dienestam, atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma (DRN) noteiktajam deleģējumam*. 

Atbilstoši DRN likumam dabas resursu nodokli (nodokli) par tekstilizstrādājumiem nodokļa maksātājs maksā, ja tas nenodrošina tekstilizstrādājumu dalītu savākšanu un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.   Atbrīvojumu no nodokļa samaksas  var saņemt, ja izpilda vienu no darbībām: 

1) izveidojis un piemēro ražotāja atbildības sistēmu, iesniedzis Valsts vides dienestam (VVD) finanšu nodrošinājumu un noslēdzis ar VVD līgumu par sistēmas piemērošanu; 

2) ir noslēdzis ar tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekotāju līgumu par dalību ražotāju atbildības sistēmā. 

Ministrijas izstrādātie noteikumi paredz prasības  ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un darbībai attiecībā uz jauniem un lietotiem tekstilizstrādājumiem. 

Tāpat noteikumi nosaka  kārtību, kādā VVD pieņem lēmumu par atbrīvojumu no nodokļa samaksas par tekstilizstrādājumiem, izskata  pārskatu par tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu un  kontrolē sistēmas darbību. 

Noteikumu projektā noteikts saraksts ar tekstilizstrādājumiem, uz ko attiecināmas sistēmas prasības, kā arī pievienots formāts: iesniegumam par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu,  apsaimniekošanas plānam un pārskatam par sistēmas īstenošanu. 

*9. prim panta otrajā daļā noteiktajam deleģējumam.