Preses relīze Vides aizsardzība

Š.g. 12. un 13. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk – NFI Programma) apsaimniekotājs organizēja starptautisku pieredzes apmaiņas pasākumu, kurā piedalījās Norvēģijas partneri, Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu 10 saņēmējvalstis, kas iepazīstināja ar programmās sasniegtajiem rezultātiem.

Dalībnieku kopbilde

Pasākuma dalībnieki Saulkrastos

Pasākuma dalībnieki apmeklēja Valsts vides dienestu, lai iepazītos ar digitalizēto piesārņoto vietu pārvaldības sistēmu NFI Programmas projektā “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” un Operatīvās koordinācijas centru vides uzraudzības jomā. Saulkrastos pasākuma dalībnieki iepazinās ar pašvaldības darbu vides jomā un piekrastes uzturēšanā. Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji iepazīstināja ar vairākiem nozīmīgiem rezultātiem, kas sasniegti NFI Programmas projektā “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”, tai skaitā Baltijas jūras krasta līnijas erozijas izvērtējumu Latvijas teritorijā un tā metodoloģiju, kā arī izstrādāto kursu pašvaldību speciālistiem par klimata pārmaiņām. 

Seminārs

Pieredzes apmaiņas seminārā Jūrmalā

Pasākumā piedalījās 40 dalībnieku – Finanšu instrumentu biroja pārstāvis, donorvalsts partneri no Norvēģijas Vides aģentūras un Norvēģijas vēstniecībām Latvijā un Igaunijā, un klimata un vides programmu pārstāvji no Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas. Pieredzes apmaiņas pasākums tika organizēts sadarbībā ar Igaunijas Klimata ministriju, iepriekšējās dienās apmeklējot vairākas projektu īstenošanas vietas Igaunijā.

Jūra

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Vairāk informācija par NFI Programmas projektiem Latvijā: https://eeagrants.lv/