rasējums

Rīga, 2022. gada 14. jūnijs – Ministru kabinetā pieņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītais rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” piešķirt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas otrajai kārtai, proti, līdz šā gada  2. maijam vai tika atlikti iepriekšējā kārtā. 

Otrajā projektu kārtā kopumā tika saņemti investīciju projekti no 15 pašvaldībām, atbalstīts 39 investīciju projekts, kopējais finansējums - 13 milj. eiro, bet aizņēmuma apmērs – 11 milj. eiro. Līdzīgi kā pirmajā kārtā, arī šoreiz populārākais aizdevumu mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība:  

  • pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi 1 projekts no 1 pašvaldības (aizdevums 247 218,15 eiro) 
  • transporta infrastruktūras (ielas, ceļi u.tml.) būvniecība vai pārbūve - 23 projekti no 11 pašvaldībām (aizdevums 7 312 746,91 eiro) 
  • jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība - 1 projekts no 1 pašvaldības (aizdevums 63 473,88 eiro) 
  • higiēnas prasību nodrošināšana izglītības iestāžu un SAC ēkās un to teritorijās - 11 projekti no 4 pašvaldībām (aizdevums 1 306 889,45 eiro); 
  • pašvaldības īpašumā esošo ēku vai to daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildē - 1 projekts no 1 pašvaldības (aizdevums 1 000 000,00 eiro) 
  • būvprojektu izstrāde - 2 projekti no 1 pašvaldības (aizdevums 991 165,45 eiro); 

 

Piesakoties valsts  aizdevuma saņemšanai, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.  

Svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība, jo aizdevumu saņēmušie projekti jāpabeidz līdz 2023.gada beigām. Pirmos projektu pieteikumus VARAM bija jāiesniedz līdz 1.aprīlim un šādu projektu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 1. septembrim (atsevišķiem mērķiem – līdz 1. novembrim). 

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM kopš 2020.gada īsteno atbalsta programmu pašvaldībām. Ministrija 2022. gadā paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās pašvaldības īpašumā esošajās ēkās  jaudas, kā arī papildus atbalsts transporta infrastruktūra, ja tā tiek veidota pie mobilitātes punktiem, kā arī ja tiek attīstīta kopā ar uzlādes infrastruktūru bezemisiju transportlīdzekļiem (ar elektroenerģiju  darbināmam ).