Vides aizsardzība

2014.gada 20.maijā Finanšu ministrijas telpās notika Latvijas un Šveices sadarbības programmas gada sanāksme ar donorvalsts pārstāvjiem par programmas rezultātiem, kas sasniegti laika posmā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam.

VARAM kā nozaru ministrija piedalījās sanāksmē un sniedza atbildes par tās iesaisti individuālo projektu uzraudzībā.

Sanāksmes laikā donorvalsts pārstāvjiem par projektu īstenošanu atbildīgās institūcijas sniedza informācija par individuālo projektu īstenošanas rezultātiem, tai skaitā par individuālo projektu CH05 „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā” (projekta īstenotājs Valsts vides dienests) un CH09 „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (projekta īstenotājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra) īstenošanu, kā arī individuālā projekta CH02 „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” (projekta īstenotājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra) projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.

Iepriekš minēto projektu ieviešanas rezultāti no donorvalsts puses tika novērtēti pozitīvi un uzsvērta sekmīgā sadarbība ar donorvalsts institūcijām.

Logo

Attēls. Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore S.Zvidriņa informē gada sanāksmes dalībniekus par aģentūras kompetencē esošo projektu ieviešanas un uzraudzības gaitu.