Preses relīze Reģionālā attīstība
māja

Rīga, 2022.gada 8.jūnijā - Šodien pēc Ministru kabineta rīkojuma izveidotā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītā komisija ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, akceptēja septiņu pašvaldību pieteikumus, Ukrainas bēgļu izmitināšanai pašvaldību ēkās, kur nepieciešami  papildus kapitālie ieguldījumi, lai piemērotu telpas dzīvošanai.  

Komisijas sēdē secināts, ka pašvaldībām, veicot salīdzinoši nelielus ieguldījumus, kas provizoriski ir 334 eiro par vienu  personu, ir iespējams operatīvi nodrošināt papildus izmitināšanas vietas ap 700 Ukrainas bēgļiem, kas pēc Krievijas izraisītā kara Ukrainā raduši patvērumu Latvijā. 

Ministrija ir apzinājusi pašvaldību iespējas un nepieciešamos resursus telpu remontam un pielāgošanai, lai piedāvātu dzīvesvietu lielākam skaitam Ukrainas civiliedzīvotāju: 

  • Liepājas pašvaldība, lai nodrošinātu ap 200 bēgļu izmitināšanu, piedāvā dienesta viesnīcu Siļķu ielā 7, kur nepieciešams veikta santehnikas atjaunošanas darbus un telpu kosmētisko remontu; 

  • Siguldā, ar iespēju izmitināt līdz 120 personām, nepieciešams veikt kosmētisko remontu dienesta viesnīcas ēkai Pils ielā; 

  • Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopmītnēs šobrīd jau tiek izmitinātas 165 personas, bet lai tiktu izmantotas visas gultas vietas – 230, nepieciešams veikt kosmētisko remontu un santehnikas apkopi; 

  • Dobeles novads, veicot kosmētisko un sanitāro telpu remontu, piedāvā izmitināšanu līdz 88 personām Rehabilitācijas centrā Tērvete. Telpas īpaši piemērotas kuplām ģimenēm, jo pieejamas četrvietīgas un sešvietīgas istabas; 

  • Bauskas novada Vecumniekos, veicot apkures katla un siltumtrases nomaiņu, ir iespēja dzīvesvietu nodrošināt 60 personām; 

  • Limbažu novads Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai piedāvā bijušās skolas telpas  Salacgrīvas pagastā. Lai telpas būtu piemērotas dzīvošanai, nepieciešams ieguldījums santehnikas mezglu remontam. 

  • Kuldīgas novada pašvaldība piedāvā izmitināt 30 personas Kabiles pagastā. Ēkā, kur iepriekš atradās bērnudārzs, ir viss nepieciešamais dzīvošanai - apkure, ūdens un kanalizācijas sistēma, vien jānodrošina santehnisko mezglu remonts. 

Piedāvājot dzīvojamās telpas, pašvaldības ir vērtējušas gan sabiedriskā transporta, gan skolu un pirmsskolas iestāžu pieejamību.  Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai pielāgojamo telpu komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Finanšu ministrijas, Būvniecības valsts kontroles biroja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinās iesaisti, lai kopumā uzlabotu dzīves apstākļus Latvijā nonākušajiem bēgļiem.  

Komisija izveidota ar Ministru kabineta  rīkojumu, tās mērķis  ir izvērtēt informāciju par pašvaldībām piederošām dzīvojamām ēkām vai ēkām, kuru galvenais saskaņā ar būvju klasifikatoru noteiktais lietošanas veids ir  viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas un pieņemt lēmumu par nepieciešamo atbalsta apmēru uzlabojumu veikšanai, tai skaitā kustamās mantas (piemēram, gultām, matračiem u.c.) iegādi.  Komisija 2022. gada 8 jūnija sēdē pieņēma lēmumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai kompensētu pašvaldībām izdevumus, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta  13.4 pantā minēto par papildus izmitināšanas iespējām pašvaldībām. 

Kopējie izdevumi papildus izmitināšanas vietu pielāgošanai ir ap 168,5 tūkst. eiro. VARAM plāno valdībai iesniegt rīkojuma projektu, kas paredz finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā jaunu izmitināšanas iespēju nodrošināšanai.