landsea_act

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar starptautiskiem ekspertiem  5. novembrī  rīko tiešsaistes semināru valstu un pārvaldības līmeņu pārstāvjiem un ekspertiem par Daudzlīmeņu pārvaldību Baltijas jūras reģionā, lai iepazīstinātu ar VARAM izstrādāto projektu dokumentam “Daudzlīmeņu pārvaldības programma Zilajai izaugsmei un teritorijas attīstības plānošanai Baltijas jūras reģionā”.

Seminārs rīkots ar mērķi iepazīstināt ar “Daudzlīmeņu pārvaldības programmas Zilajai izaugsmei un teritorijas attīstības plānošanai Baltijas jūras reģionā” dokumentu, kā arī saņemt ieinteresēto pušu atsauksmes par daudzlīmeņu pārvaldības aspektiem sauszemes un jūras mijiedarbības pārvaldībai, ievērtējot šodienas un nākotnes izaicinājumus un vajadzības.

VARAM aicina seminārā piedalīties teritorijas plānotājus, projektu koordinatorus, lēmumu pieņēmējus un politikas veidotājus no nacionāliem, reģionāliem un vietējiem līmeņiem, jūras nozaru pārstāvjus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, jūras un piekrastes pētniekus, un arī citas mērķgrupas, kuru darbība ir saistīta ar Baltijas jūru vai piekrasti.

Seminārs noritēs angļu valodā un paredzēts 5.novembrī plkst. 12.00–16.10 Rīgas laiks (11.00 – 15:10 Centrāleiropas laiks).

Seminārs ietvers ekspertu prezentācijas un visu dalībnieku interaktīvas diskusijas un sastāvēs no divām daļām – ainavas izpratnes veidošanu un Daudzlīmeņu pārvaldības programmas prezentēšanā, kā arī daudzlīmeņu pārvaldības programmas aspektu apspriešana tagadnei un nākotnei.

Vairāk informācijas šeit. Lūdzam reģistrēties šeit.