Klimata pārmaiņas

Otrdien, 4.februārī, valdība akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) iniciatīvu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) ietvaros, sniegt finansiālu atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Šādu atbalstu Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādei, atvasinātai publiskai personai vai Latvijas Republikā reģistrētam komersantam paredz KPFI atklāts konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.

Finansējums paredzēts gan elektromobiļu iegādei - 3 341 492,08 euro, gan publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai elektrotīklam - 1 670 746,04 euro. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte atkarībā no projekta iesniedzēja veida – elektromobiļiem no 35% līdz 85%, publiski pieejamām uzlādes stacijām no 50% līdz 85%. Projekta aktivitāšu realizācijas termiņš ne vēlāk par 2014.gada 31.decembri.

Saskaņā ar konkursa nolikumu*, konkursu plānots izsludināt 10 darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš būs 20 darbdienas pēc konkursa izsludināšanas dienas.

Šī KPFI konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks ieviešanu Latvijā.
 

* MK noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums”


Kristīne Barševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv