Preses relīze
VARAM tiekas ar Latvijas Pašvaldību savienību

2022. gada 25. maijs, Rīga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), ikgadējo sarunu formātā tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, pārrunā aktualitātes pašvaldību darbā, īpaši akcentējot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tāpat sarunu laikā VARAM un LPS pārstāvji pārrunāja nākamgad iecerētos prioritāros pasākumus reģionālās attīstības sekmēšanā, tostarp ministrijas izstrādātos aizdevumu un mērķdotācijas atbalsta mehānismus pašvaldībām. Tikšanās laikā tika spriests par virzību uz klimata mērķu sasniegšanu un enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kur būtiska loma atvēlēta tieši pašvaldībām. 

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Lai sabalansētu valsts un pašvaldības intereses, nodrošinātu līdzsvarotu reģionālo attīstību un sekmētu izaugsmi kā pilsētās, tā ārpus tām, ir būtiski sēsties pie viena galda ar sociālajiem partneriem, veidot konstruktīvu dialogu un risināt kopīgus izaicinājumus, kas īpaši šobrīd nav mazums. Krievijas nežēlīgais karš Ukrainā radījis iepriekš nebijušus izaicinājums gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, turklāt joprojām jūtam Covid-19 pandēmijas radītās sekas tautsaimniecībā. Tāpat arī virzība uz zaļāku un ilgtspējīgāku saimniekošanu uzliek pienākumu pārdomāt līdzšinējos paradumus, lai iestātos par apkārtējās vides un dabas aizsardzību. Pašvaldībām ir liela loma un atbildība šo jautājumu risināšanā, gādājot par pašvaldības attīstību un iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ministrija turpinās būt par uzticamu sabiedroto pašvaldībām, lai veicinātu pašvaldību un visas valsts spējas pārvarēt šī laika grūtības.” 

Pagājušajā nedēļā Saeimā otrajā lasījumā apstiprināja VARAM virzītos priekšlikumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai stiprinātu pašvaldību kapacitāti bēgļu izmitināšanā, pielāgojot un labiekārtojot pašvaldību rīcībā esošās ēkas. Līdz šim ministrija ir apzinājusi pašvaldību iespējas un nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, un ilgākā laika posmā, pielāgojot vai veicot ieguldījumus pašvaldību īpašumos, būtu iespējams izmitināt lielāku skaitu ukraiņu, kas pēc Krievijas izraisītā kara raduši patvērumu Latvijā.  

Tāpat, lai sniegtu papildu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, arī valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) un pašvaldību klientu centri veic bēgļu reģistrāciju, piesakot vīzas un uzturēšanās atļaujas VPVKAC informācijas sistēmā.  


Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Tālr. 20200305; 67026533,  
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv