Preses relīze
Plakāts

Maija mēnesī 14., 16. un 23. maijā tiešsaistē notiks LIFE jeb Eiropas Savienības dabas un vides aizsardzības un klimata pārmaiņu atbalsta programmu projektu informācijas dienas, kurās plašāk varēs uzzināt par vides, dabas un klimata apakšprogrammu projektiem.  

VARAM paspārnē darbojas LIFE Atbalsta vienība- galvenais atbalsts LIFE programmas interesentiem, pieteicējiem un realizētājiem.  Ar LIFE programmas palīdzību Latvijā ir realizēti vairāk nekā 60 vides un klimata projekti. 

Info dienām var pieteikties jebkurš interesents, taču īpaši aicināti uzņēmēji, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Interesentiem būs iespēja uzzināt par LIFE vides, dabas un klimata apakšprogrammas mērķiem, sniegtajām iespējām, nosacījumiem un projektu sagatavošanas procesu. Tāpat, tiks sniegts ieskats par LIFE programmas prioritārajām jomām, projektu veidiem, finansējuma iespējām un tā saņemšanas procesu.  

Pasākumi notiks tiešsaistē, un, lai tos apmeklētu, nepieciešams pirms tam reģistrēties: 

Informācija par pārējo apakšprogrammu INFO dienām pieejama www.lifeprogramma.lv  

Ar LIFE programmas atbalstu uzņēmēji var izstrādāt inovatīvus produktus, uzlabot ražošanas kvalitāti un resursu efektivitāti, kā arī aizstāt nevēlamus ķīmiskus savienojumus ar videi draudzīgiem aizvietotājiem savos produktos. Arī pašvaldības var izmantot LIFE sniegto atbalstu, realizējot projektus, kas samazina vides ietekmi uz infrastruktūru, informē sabiedrību, uzlabo tehnoloģiskos procesus pašvaldībā vai risina citas pašvaldībā aktuālas, ar vidi un klimatu saistītas problēmas. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus un valsts iestādes aicinām iepazīties ar iespējām piesaistīt LIFE līdzfinansējumu klimata un vides aizsardzības projektiem. 

LIFE INFO dienu organizē LIFE Atbalsta vienība- galvenais atbalsts LIFE programmas interesentiem, pieteicējiem un realizētājiem.  

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. 

 

Plašāka informācija:

Madara Eihe
Projektu koordinatore
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
+371 26555261
madara.katrina.eihe@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv