Kampaņas Preses relīze
Kampaņas vizuālis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsāk kampaņu ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai. Lai izglītotu par potenciālajiem riskiem, kas rodas nepareizas notekūdeņu apsaimniekošanas rezultātā, ministrija aicina piedalīties bezmaksas vebinārā.

Decentralizētās notekūdeņu savākšanas vai attīrīšanas sistēmas prasa atbildību no īpašnieka, regulāru apsekošanu, apkopi un notekūdeņu izvešanu vismaz reizi gadā. Valsts kontrole pagājušajā gadā konstatējusi, ka līdz pat 64% mājsaimniecību ar decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, diemžēl,  notekūdeņus attīrīšanai nodod retāk nekā reizi gadā, apdraudot gruntsūdeņus, kā arī savu un kaimiņu veselību. Decentralizētās sistēmas efektivitāte ir atkarīga tikai no viena cilvēka -  īpašnieka - godaprāta. Turpretī par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Latvijā rūpējas aptuveni 3000 ūdenssaimniecības darbinieku.

“Joprojām daļa Latvijas iedzīvotāju nav izmantojusi šo iespēju un priekšrocības, kas gan uzlabo dzīves kvalitāti, gan samazina vides kaitējuma riskus. Nodot radītos notekūdeņus pilsētas vai ciema kanalizācijas sistēmā ir drošāk, ērtāk, izdevīgāk un arī atbildīgāk gan pret sevi, gan apkārtējiem,” uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics.

Lai izglītotu par potenciālajiem riskiem, kas rodas nepareizas notekūdeņu apsaimniekošanas rezultātā, 27. oktobrī no plkst. 16:00 – 17:00 portāla Delfi.lv tiešraidē VARAM aicina piedalīties bezmaksas vebinārā “Nesēdi uz šmuces ar laika degli”. Diskusijā piedalīsies VARAM  Vides aizsardzības departamenta, Ūdens resursu nodaļas  vadītāja Iveta Teibe, LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus, sertificēta ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projektētāja Rita Sondore, kā arī Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.  Pašvaldību pārstāvji, decentralizēto ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu īpašnieki ir īpaši aicināti piedalīties vebinārā.  Kampaņas ietvaros izstrādāta tīmekļa vietne  https://www.varam.gov.lv/lv/nesedi-uz-smuces-ar-laika-degli, kā aizraujošs un informatīvs virtuāls ceļvedis, kas atspoguļo dažādus interesantus faktus par ūdenssaimniecību Latvijā un ietver padomus, kā šmuci savlaicīgi novērst.

“Pēdējo 50 gadu laikā ūdens apjoms, ko mājsaimniecībās patērējam ikdienā, ir palielinājies sešas reizes. Dabai šis process ir par strauju, tā vairs nespēj attīrīt notekūdeņus dabiskā ceļā,” saka Sandis Dejus, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA)  izpilddirektors.

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 31. decembrim īpašniekam obligāti ir jāreģistrē decentralizētā notekūdeņu savākšanas vai attīrīšanas sistēma un tā jāsakārto atbilstoši likuma prasībām. Decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas sistēmas reģistrācija ir viens no instrumentiem, kā noskaidrot situāciju notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas saimniecībā katrā pašvaldībā. Pārskatāmā sistēmā būs iespēja apzināt drošos un aicināt sakārtot problemātiskos objektus.