NFI projekts
logo

Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gada 16. oktobrī uzsāk publisko apspriešanu Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei un tā ilgs līdz 25.novembrim.

Lai iesaistītu pēc iespējas plašu institūciju, pašvaldību un organizāciju loku, 2015.gada 22.oktobrī plkst. 11:00 VARAM ēkā Peldu ielā 25, 409. telpā notiks paplašinātā Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksme. Sanāksmē piekrastes pašvaldību, nozaru un nevalstiskā sektora pārstāvji iepazīsies ar šī plānojuma 1.redakciju, vides pārskata projektu un diskutēs par izvēlētajiem plānojuma risinājumiem.

Publiskajā apspriešanā plānots pārrunāt par piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstību. Tāpat notiks diskusija par jaunu savienojumu radīšanu, starptautisku velomaršrutu un gājēju ceļu attīstīšanu. Ar mērķi līdzsvarot ekonomisko attīstību un vides aizsardzību, kā arī domājot par iespējām vienota tūrisma piedāvājuma izveidei un vietu attīstības potenciāla izmantošanu piekrastē, plānots diskutēt par 55 attīstāmās vietām piekrastē.

Interesenti ir gaidīti reģionālajās publiskās apspriešanas sanāksmēs, kas norisināsies:

  • 27. oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē, Rožu iela 6, Liepāja;
  • 28. oktobrī plkst. 11:00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu iela 2, Ventspils;
  • 3. novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domes Mazajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala;
  • 5. novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Publiskās apspriešanas laikā ikvienam ir iespēja līdzdarboties plānojuma pilnveidē, sūtot priekšlikumus elektroniski, par ko informācija pieejama VARAM tīmekļa vietnē, kā arī sūtot pa pastu uz VARAM, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija, ar norādi – „Par Piekrastes plānojumu”.

Sīkāka informācija par publisko apspriešanu VARAM tīmekļa vietnē sadaļā „Sabiedrības līdzdalība – Sabiedriskās apspriešanas” un projekta mājaslapā http://www.grupa93.lv/piekraste.  Tāpat var sazināties ar VARAM pārstāvi Mārtiņu Grelu, e-pasts martins.grels@varam.gov.lv, tālr. 66016733, vai konsultantu uzņēmuma SIA Grupa93 pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts - sarmite@grupa93.lv, mob. tālr. 29171134. 

Piekrastes plānojuma izstrāde tika uzsākta pirms nepilna gada, iesaistot plašu ekspertu loku, piemēram, teritorijas attīstības plānošanas, ģeogrāfisko informācijas sistēmu, sociālekonomisko procesu, tūrisma attīstības un vides ekspertus, Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieku, ar piekrastes attīstību saistītu valsts uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

attēls

Attēlā: piekrastes publiskās infrastruktūras konceptuālais tīkls

 

Piekrastes plānojums ir viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas soļiem, kurā piekraste ir definēta kā viena no nacionālo interešu telpām, kur dabas un kultūras mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar ekonomiskās attīstības veicināšanu. Plānojuma mērķis - veidot piekrasti par ekonomiski aktīvu, daudzfunkcionālu telpu, kurā klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvu infrastruktūru un tiek īstenota laba pārvaldība, sabalansējot attīstības un vides aizsardzības intereses.

Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu un tā teritoriju atrodama šeit.

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes tiek finansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.+371 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv  
www.varam.gov.lv