Preses relīze
Edvins_Balsevics

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics piedalās Starptautiskajā atomenerģijas aģentūras Vispārējās konferences 67. sesijā, no 25. līdz 29. septembrim norisinās Vīnē, Austrijā.

Uzrunājot dalībvalstis Starptautiskajā atomenerģijas aģentūras Vispārējās konferences 67. sesijā Latvijas vārdā, valsts sekretārs uzsvēra Starptautiskās atomenerģijas aģentūras neatsveramo lomu starptautiskās kodoldrošības nodrošināšanā un stiprināšanā, it īpaši attiecībā uz riskiem Ukrainas kodolobjektos, kurus radījis Krievijas iebrukums Ukrainā.  Valsts sekretārs pateicās Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai par tās dotajām iespējām Latvijas valsts institūcijām stiprināt savas kompetences kodoldrošības jomā.

E. Balševics: “Latvija pilnībā atbalsta Starptautiskās atomenerģijas aģentūras lomu globālās kodoldrošības un aizsardzības stiprināšanā, kā arī kodolpētniecības un kodoltehnoloģiju izmantošanas miermīlīgā nolūkā veicināšanā. Mums jāturpina kopīgi strādāt, lai novērstu kodolterorisma draudus un atbalstītu kodoltehnoloģiju pārdomātu izmantošanu, kas nodrošina atbildīgus jauninājumus enerģētikā, medicīnā un citur.”

Latviju konferencē pārstāv arī Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecības ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra pārstāvji

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Vispārējā  konference notiek ik gadu septembrī, piesaistot ap 3000 kodolenerģijas ekspertu no 168 aģentūras dalībvalstīm. Latvija ir Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dalībvalsts kopš 1997. gada. Tās darbības galvenais mērķis ir kodolieroču neizplatīšana un kodolenerģijas drošas izmantošanas veicināšana.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533, e-pasts:
prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv