Atbalsts Preses relīze
Piezīmes

Rīga, 2022. gada 30. novembrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) veikusi grozījumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētajā atbalsta programmā bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei. Grozījumos precizētas prasības projektu iesniedzējiem (auto tirgotājiem) attiecībā uz valsts atbalsta regulējumu un novērstas iespējamās interpretācijas par transportlīdzekļa nobraukumu starp pilnas uzlādes iespējām un transportlīdzekļa pamatpārbaudes apskatēm. 

Grozījumi atbalsta programmā paredz nodrošināt saskaņotu informāciju ar transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā norādīto infromāciju par elektromobiļa un ārēji lādējamā hibrīdauto veicamo nobraukumu pilsētas apstākļos starp pilnas uzlādes reizēm.  

Spēkā esošā atbalsta programma  paredz nosacījumu, ka, piemēram, ārēji lādējamam hibrīdauto ir jānodrošina noteikts nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm (vismaz 50 km), nenorādot vai šis nobraukums ir sasniedzams pilsētas apstākļos vai kombinētajā režīmā. Elektromobiļiem un ārēji lādējamiem hibrīdauto  ražotāja atbilstības sertifikātā uzrādītie nobraukuma parametri var atšķirtsies, jo tiek veikti atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm. Lai novērstu tiesisko nenoteiktību, grozījumi atbalsta programmā paredz, ka atbalsta saņemšanai klasificējas ārēji lādējamu hibrīdauto ar nobraukumu starp pilnas uzlādes reizēm (vismaz 50 km) pilsētas apstākļos.  

Minētās izmaiņas atteiksies uz tām fiziskām personām, kuras VARAM atbalsta programmas ietvaros jau ir iegādājušās vai plāno iegādāties jaunus ārēji lādējamus (plug-in) hibrīdauto. 

Ņemot vērā, ka konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ir būtiski veicināt esošā Latvijas autoparka atjaunošanu un, ievērojot to, ka vislielāko  siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu var panākt samazinot emisijas pilsētas ceļu satiksmē, atbalsta programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts atbilstošu ārēji lādējamu hibrīdauto iegādei. VARAM atbalsta programma ir spēkā no 2021. gada 28. decembra un tās laikā ir iegādātas 513 automašīnas, no tām 436 elektromobiļi, 29 ārēji lādējami hibrīdauto, un 48 lietoti elektromobiļi, kā arī veikta 21 transportlīdzekļa ar iekšdedzes dzinēju norakstīšana, nodod to apstrādes uzņēmumiem. 

SIA "Vides investīciju fonds" nodrošina līgumu par projekta īstenošanu uzraudzību. Vairāk informācijas varat uzzināt SIA "Vides investīciju fonds" konkurss@lvif.gov.lv; tālr. 67 845 111, kā arī ministrijas mājas lapā. 

Grozījumi apstiprināti 29. novembra Ministru kabineta sēdē