Preses relīze Sabiedrības līdzdalība

Informējam, ka iz uzsākta Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) dokumenta projekta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un notiek no 2021.gada 10.novembra līdz 2021.gada 8.decembrim. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas nacionālo atbildīgo iestādi – Igaunijas Republikas Finanšu ministrija - nodrošinājusi Programmas projekta sagatavošanu. 

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:

  • Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība;
  • Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi;
  • Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija;
  • Labāk savienotā programmas teritorija;
  • Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze.

Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: ilgtspējīgas sadarbības prakses izveide pierobežas reģionos pārrobežu stratēģiskajai plānošanai un efektīvai kopīgo pārrobežu izaicinājumu risināšanai; pilotaktivitātes un risinājumi sabiedrisko pakalpojumu ieviešanai; sadarbības stiprināšana starp izpētes, MVU un sabiedrisko sektoru, lai stimulētu inovācijas un uzņēmējdarbību; inovāciju tīklu un klasteru izveide un stiprināšana un internacionalizācijas atbalsts;  darbības dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, piesārņojuma mazināšanai; uz programmas teritorijas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma balstītu ilgtspējīgu un pieejamu tūrisma produktu kopīga izstrāde, tūrisma piedāvājumu, apskates objektu, produktu un pakalpojumu pieejamības uzlabošana visām sabiedrības grupām.

Programmas dokumenta projekts publiskajai apspriešanai tiek virzīts vienlaicīgi gan Latvijā, gan Igaunijā.

Publiskajā apspriešanā nodotais dokuments latviešu valodā (tulkojums) pieejams Tiesību aktu projektu publiskajā portālā (TAP). Latvijā rakstiskus priekšlikumus (latviešu valodā) par Programmas dokumenta projektu līdz 8.decembrim ir iespējams iesniegt TAP Sabiedrības līdzdalības sadaļā – šeit Sabiedrības līdzdalība (mk.gov.lv).

Publiskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 22.novembrī plkst. 14:00-17:00, Zoom platformā. Sanāksmes darba kārtība un reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama šeit: Public hearing webinar 22 November 2021 (estlat.eu)

Vairāk informācijas par Programmu tīmekļa vietnē www.interreg.lv, kā arī Programmas tīmekļa vietnē: www.estlat.eu.