Raimonds Kašs 

Klimata pārmaiņu departamenta direktors

67026538

Raimonds.kass@varam.gov.lv