Rekomendāciju materiāls „Labas pārvaldības principu nodrošināšana publisko pakalpojumu sniegšanā” izstrādāts ar mērķi attīstīt iedzīvotājiem orientētu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot labas pārvaldības praksi un izmantojot IKT sniegtās iespējas.

Materiālā apkopoti galvenie principi un tas izmantojams, plānojot pakalpojumus un izstrādājot pakalpojumu regulējošos normatīvos aktus, kā arī gatavojot atzinumus normatīvajiem aktiem.


Labas pārvaldības principu nodrošināšana publisko pakalpojumu sniegšanā