Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā

Logo

1991. gada 4. Decembrī tika noslēgts līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā (no angļu val.: The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats) (turpmāk – EUROBATS līgums).

ANO Vides programmas (UNEP) EUROBATS līgums darbojas CMS konvencijas paspārnē. EUROBATS līguma mērķis ir visu Eiropā sastopamo sikspārņu sugu aizsardzība. Pašreiz Eiropā ir zināmas 53 sikspārņu sugas. Ar EUROBATS līguma palīdzību tiek nodrošināta starpvalstu sadarbība šo sikspārņu sugu aizsardzībā, izpētē un sikspārņu saglabāšanas nepieciešamības popularizēšana sabiedrībā. 

Sava noslēpumainā un mītiem apvītā dzīvesveida dēļ, kas nereti noris cilvēka mītņu tuvumā vai pat tajās, sabiedrībā valda aizspriedumiem pārpilna attieksme pret sikspārņiem. Dažviet šī sabiedrības attieksme ir krasi negatīva. Sikspārņi sava gada dzīves ciklā veic ievērojamas migrācijas, šķērsojot nacionālo jurisdikciju robežas. EIROBATS līgums nodrošina samērojamu aizsardzības statusu visā tā aptvertajā teritorijā.

Latvija ir EUROBATS līguma puse kopš 2003. gada. Visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Būtisku ieguldījumu sikspārņu migrāciju izzināšanā sniedz Papes ornitoloģiskajā stacijā veiktie pētījumi.

 

EUROBATS līguma kontaktpersona Latvijā:
Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents
Vilnis Bernards, e-pasts: vilnis.bernards@varam.gov.lv

 

Informācija