Nosaukums:

Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Aprites stadija:

izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 25.martam.

Dokumenti:

Likumprojekts un anotācija

Atbildīgais:

L. Teša, tālr.: 67026572, linda.tesa@varam.gov.lv