Nosaukums:

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””

Aprites stadija:

Izstrādes stadija

Dokumenti (12.07.2021.):

 

Atbildīgais:

A. Vāvere, tālr. 67026936, aija.vavere@varam.gov.lv