Nosaukums:

MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti (aktualizēti 23.02.2021):

Normatīvā akta projekts
Anotācija
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

Atbildīgais:

Sandra Režā, tālr. 67026945, e-pasts: sandra.reza@varam.gov.lv