Nacionālās reģionālās attīstības padomes sēžu laika grafiks 2006.gadam

Sēde Nr.

Sēdes datums

Darba kārtības jautājumi

1.

30.janvāris

 • Nacionālā attīstības plāna (2007-20013) 1.redakcijas projekta izskatīšana un apstiprināšana

2.

13.februāris

 • Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) 1.redakcijas projekta izskatīšana un apstiprināšana
 • Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā”

3.

17.februāris

 • Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) projekta nodošana sabiedriskai apspriešanai
 • Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā”

4.

2.marts

 • Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā”

5.

29.marts

 • Par Eiropas Savienības struktūrfondu operacionālo programmu 2007-2013 pasākumu aprakstiem
 • Par īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodiku 2007.-2009.gadam

6.

24.maijs

 • Par Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātiem
 • Par īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodiku 2007.-2009.gadam
 • Par Latvijas lauku attīstības stratēģiju 2007.-2013.gadam
 • Par sagatavošanas gaitu 2007-2013 Eiropas Savienības struktūrfondu programmēšanas periodam

7.

19.jūnijs

 • Par Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) gala redakcijas saskaņošanu

8.

11.septembris

 • Plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstu apstiprināšana
 • Atzinuma sniegšana par Rīgas reģiona teritorijas plānojumu
 • Atzinuma sniegšana par likumprojektu „Par Eiropas ainavu Konvenciju”
 • Atzinuma sniegšana par MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūras ziņojums par Reģionālā fonda izlietojumu 2005.gadā

 9.

 11.decembris

 • Par grozījumu veikšanu Teritorijas plānošanas likumā
 • 2006.gada saraksts “Īpaši atbalstāmajās teritorijās reģistrētie un darbojošies uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuru attīstības projekts atbilst šīs teritorijas attīstības programmai,  un kuriem ir tiesības uz ienākuma nodokļa atvieglojumiem”

 10.

 27.decembris

 • Par grozījumu veikšanu Teritorijas plānošanas likumā
 • Par grozījumu veikšanu Reģionālās attīstības likumā