Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Persona sagatavo iesniegumu (vai priekšlikumu, sūdzību u.c.) brīvā formā un iesniedz to ministrijā klātienē, nosūta pa pastu, e-pastu (tajā skaitā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), portālu latvija.lv.

  2. Iesnieguma apstrāde
    Iesniegums tiek reģistrēts un novirzīts speciālistam atbilstoši kompetencei. Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu un sagatavo iesniedzējam atbildi (ja nepieciešams).

  3. Atbildes sniegšana
    Iesniedzējam tiek sniegta atbilde viņa izvēlētajā veidā - pa pastu, e-pastu (tai skatā parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) un personīgi.