PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””


02.12.2015

Nosaukums:

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””

Aprites stadija:

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā (darba kārtības B daļas 4.punkts).
• Ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā 2015.gada 24.novembrī

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) APSTIPRINĀTA
 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji APSTIPRINĀTI
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS (aktualizēts 11.06.2015.)

Atbildīgais:

R.Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv, E.Nīmane tālr. 66016776, evita.nimane@varam.gov.lv