PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās””


18.02.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās””

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts saskaņots ar iesaistītajām institūcijām. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji precizēti atbilstoši 29.01.2016. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdes protokolā un 17.02.2016. nosūtīti atkārtotai saskaņošanai.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS 
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji PROJEKTS
• Citi saistītie 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa dokumenti pieejami ŠEIT

Atbildīgais:

K.Raubiškis, tālr. 66016717, kaspars.raubiskis@varam.gov.lv, R.Timermanis, tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv