PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”


25.07.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

• Ministru kabineta noteikumu projekts 26.05.2016.  izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-481).
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 27.05.2016.  izskatīti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā un tiek virzīti apstiprināšanai Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.
• Ministru kabineta noteikumu projekts 22.07.2016. iesniegts apstiprināšanai MK sēdē  (VSS-481).

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 22.06.2016. apstiprināti Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā (lēmums Nr.L-2016/40).

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Atbildīgais:

I.Kukle, tālr. 67026946, inese.kukle@varam.gov.lv