21.06.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr. 957 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 10. martam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

23.03.2017. izsludināts VSS (VSS-310)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv