01.04.2019

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija:

18.04.2019. Izsludināts VSS (VSS-333)

Aprites
stadija:

Projekts noslēgts

Dokumenti:

11.06.2019. Izskatīts MK sēdē

Atbildīgais:

A. Vāvere, tālr. 67026936, aija.vavere@varam.gov.lv