Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr.1347 “Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 13.07.2017.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija:

27.07.2017. Izsludināts VSS (VSS-788)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija:

17.10.2017. Apstiprināts Ministru Kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

J.Ratkevičs, tālr. 26367772, janis.ratkevics@varam.gov.lv