07.09.2018

Nosaukums:

Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem”

Aprites stadija:

24.05.2018. izsludināts VSS (VSS-510)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija 

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv