Nosaukums:

Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Katrīnbādes iela” zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Aprites stadija (08.09.2021.):

Izstrādes stadija, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 22. septembrim

Dokumenti:

Rīkojuma projekts un anotācija

Atbildīgais:

D. Saulīte: 67026587, diana.saulite@varam.gov.lv