Nosaukums:

Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

Aprites stadija (27.07.2021.):

Izstrādes stadija, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 10. augustam

Dokumenti:

Likumprojekts un anotācija

Atbildīgais:

I.Ozoliņa: 66016789, ivita.ozolina@varam.gov.lv