Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu iesnieguma iesniedzējiem piedāvā palīdzību Norvēģijas projektu partneru meklēšanā. Interesentiem nepieciešams aizpildīt projektu partneru meklēšanas veidlapu. Veidlapā jāaizpilda informācija par savu organizāciju un plānoto projektu, kā arī informāciju par vēlamo projekta partneri.

Norvēģijas projektu partneru meklēšanā palīdzību sniegs programmas donorvalsts partneris – Norvēģijas Vides aģentūra. Lai savlaicīgi atrastu partnerus, iesakām nekavēties ar veidlapas aizpildīšanu un nosūtīšanu. Aizpildītās veidlapas jānosūta uz e-pasta adresi norwaygrants@varam.gov.lv ar norādi - Pieteikums projekta partnera meklēšanai Norvēģijā.

Potenciālie Norvēģijas projektu partneri var tikt piesaistīti, piemēram, kā projekta sanācijas eksperti vai sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu īstenošanai, vai pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumu organizēšanā.

Vēršam uzmanību, ka projekta iesnieguma sagatavošanas laikā projekta partnerim ir jāparaksta projekta partnera apliecinājums, kas apliecina gatavību piedalīties projektā. Projekta apstiprināšanas gadījumā ar partneriem pēc līguma noslēgšanas būs nepieciešams noslēgt Partnerības līgumu.

Informācija no Norvēģijas partneriem, kas paši vēlas pieteikties kā projektu partneri, tiks publicēta atsevišķā VARAM mājaslapas sadaļā.