Plānošanas dokumenta nosaukums un pieņemšanas datums:  
Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020. – 2030. gadam (turpmāk – pamatnostādnes) apstiprinātas Ministru kabinetā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 73 34. §)

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija, tālr. 67026533).   

Dokumenta pieejamība: 
Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojums Nr. 696 “Par kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.-2030.gadam” un Pamatnostādnes pieejamas: šeit.

Pamatnostādnes, to vides pārskats un informatīvs ziņojums pieejami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē: šeit.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskatu pieejams Biroja tīmekļvietnē: šeit.  

Informatīvais ziņojumu par pamatnostādņu starpposma ietekmes izvērtēšanu  2020. – 2025. gadā jāsagatavo līdz 2025. gada 30. decembrim un par pamatnostādņu gala ietekmes izvērtējumu – līdz 2032. gada 30. decembrim.