Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par uzsākto sabiedrisko apspriešanu par izstrādāto Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmas Vides pārskata projektu. Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programma izstrādāta kā Vides politikas pamatnostādņu 2014-2020 5. pielikums un, kā Ministru kabineta rīkojuma projekts, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 1. decembrī. Plānošanas dokuments attiecas uz radioaktīvo atkritumu pārvaldības politiku visā Latvijas teritorijā. Programmas īstenošanas termiņš noteikts līdz 2020. gadam. Aicinām piedalīties Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmas un Vides pārskata projekta sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks 2017. gada 23. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 101. telpā, plkst. 13:00. 

Dalību sabiedriskās apspriešanas sanāksmē jāpiesaka, nosūtot informāciju uz e-pastu zita.cerepenko@varam.gov.lv 

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumentu un Vides pārskata projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494) vai elektroniskā formā uz e-pastu Sandija.Balka@varam.gov.lv un Zita.Cerepenko@varam.gov.lv līdz š.g. 1. martam.