Plānošanas reģionu kontaktinformācija

Kurzemes plānošanas reģions

Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV – 1048
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
Telefons: 67331492
http://www.kurzemesregions.lv/
 

Vārds, Uzvārds

Amats

Saziņa

Inga Bērziņa

Attīstības padomes priekšsēdētāja, Kuldīgas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

63350100

29462028
inga@kuldiga.lv

Vija Jablonska

Attīstības padomes priekšsēdētājas vietniece, Priekules novada  pašvaldības domes priekšsēdētāja

63461056

26523595

vija.jablonska@priekulesnovads.lv

Evita Ozoliņa

Administrācijas vadītāja

67331492

22012433

evita.ozolina@kurzemesregions.lv

Ingeborga Bordāne

Biroja administratore

67331492
ingeborga.bordane@kurzemesregions.lv

Aiga Petkēvica

Projektu nodaļas vadītāja

67331634
28650278

aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Baiba Kūma

Uzņēmējdarbības centra vadītāja

63807276

29190998

baiba.kuma@kurzemesregions.lv  

Agnese Berģe

Remigrācijas koordinatore

20478252
agnese.berge@kurzemesregions.lv

Vaira Brūdere

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja

29426224
vaira.brudere@kurzemesregions.lv

 

Latgales plānošanas reģions

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600
e-pasta adrese: latgale@lpr.gov.lv
Elektroniski parakstītu dokumentu e-pasta adrese: pasts@lpr.gov.lv
Telefons/Fakss: 64624300
http://www.lpr.gov.lv/

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Saziņa

Gunārs Upenieks

Attīstības padomes priekšsēdētājs, Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

65624383

Fakss: 65681772

dome@kraslava.lv

Sergejs Maksimovs

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viļakas novada domes priekšsēdētājs

64507224

dome@vilaka.lv

Iveta Maļina-Tabūne

Administrācijas vadītāja

67224044

iveta.malina@lpr.gov.lv

Jānis Daugavietis

Latgales pārstāvniecības Rīgā vadītājs

67224044
janis.daugavietis@lpr.gov.lv

Ingrīda Bernāne

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

65428111
ingrida.bernane@lpr.gov.lv

Andris Kucins

Uzņēmējdarbības centra vadītājs

65423801

andris.kucins@lpr.gov.lv

Astrīda Leščinska

Remigrācijas koordinatore

29122163
astrida.lescinska@lpr.gov.lv

Iveta Dubrovska

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja

65423801
iveta.dubrovska@lpr.gov.lv

 


Rīgas plānošanas reģions

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV – 1050
e-pasta adrese: rpr@rpr.gov.lv
Telefons: 67226430
Fakss: 67226431
http://www.rpr.gov.lv/

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Saziņa

Daiga Mieriņa

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, Carnikavas novada domes priekšsēdētāja

29180607

daiga.mierina@rpr.gov.lv

Dainis Turlais

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs

67026078
dainis.turlais@riga.lv

Edgars Rantiņš

Administrācijas vadītājs

26576281
edgars.rantins@rpr.gov.lv

Guna Martuša

Biroja administratore

67226430
27825000

guna.martusa@rpr.gov.lv

Inga Brieze

Projektu vadības nodaļas vadītāja

67559823
29488197

inga.brieze@rpr.gov.lv

Rūdolfs Cimdiņš

Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs

67559826
26320606

rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv

Dace Grīnberga

Reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas centra vadītāja

67559820
29404788

dace.grinberga@rpr.gov.lv

Daina Šulca

Remigrācijas koordinatore

26614179
koordinators@rpr.gov.lv

Ligita Olante

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja

67559875
29173248

ligita.olante@rpr.gov.lv

 


Vidzemes plānošanas reģions

Adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
e-pasta adrese: vidzeme@vidzeme.lv
Telefons: 64116014
http://www.vidzeme.lv/
http://invest.vidzeme.lv/

Vārds, Uzvārds

Amats

Saziņa

Hardijs Vents

Attīstības padomes priekšsēdētājs , Pārgaujas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

26556532

hardijs.vents@vidzeme.lv

Gints Kukainis

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

26136763
gints.kukainis@smiltene.lv

Guna Kalniņa - Priede

Administrācijas vadītāja

29477997
guna.kp@vidzeme.lv

Laima Engere

Uzņēmējdarbības centra vadītājs

64116008

28376912
laima.engere@vidzeme.lv

Ija Groza

Remigrācijas koordinatore

29287585
ija.groza@vidzeme.lv

Laila Gercāne

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

64116007
29120536

laila.gercane@vidzeme.lv

Inita Ozoliņa

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja

64412430
26516182

inita.ozolina@vidzeme.lv

Ieva Kalniņa

Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja

26533464
ieva.kalnina@vidzeme.lv

 

Zemgales plānošanas reģions

Adrese: Katoļu iela 2B, Jelgava, LV - 3001
e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv
Telefons: 63027549
Fakss:  63084949
http://www.zemgale.lv/

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Saziņa

Aivars Okmanis

Attīstības padomes priekšsēdētājs, Rundāles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

63962298

29441971

dome@rundale.lv

aivars.okmanis@rundale.lv

Dainis Vingris

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Kokneses novada pašvaldība

65133630

65133631

dome@koknese.lv

Valdis Veips

Izpilddirektors

63084950

29273156
valdis.veips@zpr.gov.lv

Santa Ozola

Administrācijas vadītāja

63027549

29717192

santa.ozola@zpr.gov.lv

Dace Vilmane

Attīstības nodaļas vadītāja

63025828
dace.vilmane@zpr.gov.lv

Mairita Pauliņa

Uzņēmējdarbības centra vadītājs

63028454
29578343

mairita.paulina@zpr.gov.lv

Anete Spalviņa

Remigrācijas koordinatore

22338666
anete.spalvina@zpr.gov.lv

Alda Ērmane

Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītāja

63084948
alda.ermane@zpr.gov.lv